Chương trình Anh văn thiếu niên gồm 5 cấp độ, nhằm trang bị cho các em từ 11–15 tuổi một nền tảng tiếng Anh vững chắc và toàn diện. Qua đó, khóa học không chỉ đáp ứng nhu cầu học tập tại trường phổ thông mà còn là bước chuẩn bị vững chắc cho các kỳ thi chuẩn quốc tế như: KET, PET, FCE.