Tại Trung Tâm Anh Ngữ Quốc Tế Pristine, chúng tôi thiết kế chương trình luyện thi đạt tối ưu, dựa trên phương pháp giảng dạy hiện đại từ các giáo viên nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy ngoại ngữ, luyện thi. Kiểm tra đầu vào kỹ lưỡng với 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết. Tư vấn kỹ lưỡng phương pháp học tập, nâng cao các kỹ nănm, được giáo viên kinh nghiệm luyện thi, giảng dạy trực tiếp từng kỹ năng, giáo trình. Thực hành và rèn luyện thi thử trên các bộ đề thi mới nhất. Cơ sở vật chất hiện đại, tiện nghi đáp ứng mục tiêu học luyện thi đạt chất lượng nhất.