Tại Trung Tâm Anh Ngữ Quốc Tế Pristine Vũng Tàu chúng tôi thiết kế chương trình luyện thi đạt tối ưu, dựa trên phương pháp giảng dạy hiện đại từ các giáo viên nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy ngoại ngữ, luyện thi.