Hiện tại Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Vũng Tàu qui định điểm thi TOEFL ITP (TOEFL – Institutional Testing Program) được sử dụng để đánh giá trình độ Anh văn của các học viên sau đại học.