Kiểm tra đầu vào kỹ lưỡng với 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết. Tư vấn kỹ lưỡng phương pháp học tập, nâng cao các kỹ nănm, được giáo viên kinh nghiệm luyện thi, giảng dạy trực tiếp từng kỹ năng, giáo trình. Thực hành và rèn luyện thi thử trên các bộ đề thi mới nhất.