Học sinh được luyện tập chuyên biệt về NGỮ ÂM, GIÚP học sinh PHÁT ÂM CHUẨN ngay từ những bước đầu tiên. ĐỘI NGŨ TRỢ GIẢNG tại Vũng Tàu hướng dẫn, KIỂM TRA BÀI CŨ và HỌC CÙNG CÁC EM 24/7 tại thư viện Pristine.