Chương trình Anh văn thiếu niên gồm 5 cấp độ, nhằm trang bị cho các em từ 11–15, 15 – 18 tuổi một nền tảng tiếng Anh vững chắc và toàn diện học tốt chương trình Anh ngữ ở trường phổ thông và tự tin hội nhập vào nền giáo dục thế giới với các chứng chỉ Anh ngữ có giá trị quốc tế như TOEIC Bridge, TOEIC và IELTS.