Sinh viên chuyên ngành Tiếng Anh thương mại UEF sẽ được đào tạo bởi đội ngũ giảng viên giàu tâm huyết, giỏi ngôn ngữ và có kinh nghiệm thực tế trong các doanh nghiệp trong và ngoài nước.Sinh viên có cơ hội phát triển các năng lực và kỹ năng khác cần thiết để làm việc và phát triển trong môi trường làm việc năng động như kỹ năng truyền thông và giao tiếp, kỹ năng thuyết trình, thuyết phục, đàm phán, năng lực hợp tác, quản lý…