Pristine hiện quy tụ một lực lượng giáo viên giàu kinh nghiệm và tâm huyết. Pristine áp dụng quy trình tuyển dụng chuyên nghiệp và nghiêm ngặt. 100% giáo viên nước ngoài có bằng giảng dạy Anh ngữ theo tiêu chuẩn quốc tế: TESOL, CELTA hoặc tương đương với TEFL. Giáo viên Việt Nam được tuyển chọn từ các trường Đại học ngoại ngữ, có kinh nghiệm và chuyên môn giỏi.