Đại học ngoại ngữ, có kinh nghiệm và chuyên môn giỏi. Ứng viên phải đủ năng lực để vượt qua nhiều vòng kiểm tra: sơ vấn, phỏng vấn, dạy thử…để được chính thức trở thành giáo viên Anh ngữ của Pristine Vũng Tàu